over ons netwerk iedereen verdient vakantie

Een netwerk van verschilmakers.

Het netwerk versterkt wat goed werkt en neemt initatieven waar dingen nog beter kunnen. Samen met de meer dan 2000 partners vanzelfsprekend: sociale partnerorganisaties, toeristische partnersDe Lijn, sociale restaurants en verschillende vrijwilligers. Samen maken we het verschil. 

sociale partnerorganisaties

Vlaanderen heeft een sterke traditie van verenigingen en diensten die geloven in de kracht en de positieve effecten van vakantie. Ze leiden vakantiegangers toe naar een bestemming die matcht.

toeristische partners

Vlaanderen heeft enorm veel toeristische ondernemers die geloven in de kracht en de positieve effecten van vakantie. Ze ontvangen vakantiegangers op hun locatie en zorgen voor een onvergetelijke vakantie.

Impact van het netwerk

2017 was het eerste werkingsjaar met de verbreding van de opdracht. In totaal kon het netwerk al 5.993 geïnteresseerden bereiken en 836 geslaagde verbindingen leggen.

De kracht van een zelfgekozen vakantie.

Participatie is de rode draad. Deelnemen en invloed hebben op je eigen leefomgeving en
beslissingen zijn cruciaal in een positief zelfbeeld. Keuzevrijheid en een eigen invulling aan vrije tijd
dragen hiertoe bij.

Missie Iedereen Verdient Vakantie

gele vlinder pngHet netwerk iedereen verdient vakantie is uniek en bijzonder. Meer dan 2000 partners verbinden hun krachten om het recht op vakantie waar te maken. Een succesvol partnerschap waarin Iedereen die de missie onderschrijft z'n steen(tje) kan bijdragen. Elke Vlaming kan op een zelfgekozen manier deelnemen aan toerisme. Welke visie hanteren we hierin?

Straf netwerk

Straf netwerk maakt ‘iedereen verdient vakantie’ concreet

We maken ontmoeting mogelijk. We stimuleren partnerschappen tussen toeristische bedrijven en sociale organisaties. We proberen iedereen te laten blinken in wat die bijdraagt. We houden de aandacht bij sterkten die onze partners in het netwerk inbrengen. 

jaarlijks forum