Impact van het netwerk

Sinds 2017 heeft het netwerk Iedereen Verdient Vakantie naast de financiële drempel ook oog voor andere drempels, zoals specifieke zorgvragen, leeftijdgebonden vereisten of zelfs voedselallergieën.

Wist je dit?

Voor een gemiddeld Vlaams gezin is vakantie de normaalste zaak van de wereld. Maar… lang niet iedereen is een ‘gemiddeld Vlaams gezin’. Voor veel mensen is vakantie niet in een oogwenk gekozen en georganiseerd. Vaak lukt het om die horden zelf te nemen en toch met vakantie te kunnen. Maar even vaak is een zetje nodig. 

Geld

Eén op de twaalf Vlamingen leeft in armoede. Eén Vlaming op acht kan zich geen vakantie veroorloven. 

Kinderen zijn daar vaak de dupe van: bijna 22% van de kinderen kan niet met vakantie. 

Allergie

Een kwart van onze bevolking leeft met één of andere allergie. Soms is dat een kwaaltje, maar soms regelrecht levensbedreigend. 

Gezinssituatie

Vlaanderen telt ruim 220.000 eenoudergezinnen en 170.000 nieuw samengestelde gezinnen. Bijna 970 000 Vlamingen zijn alleenstaande. 

Beperking

Tien tot vijftien percent van alle Vlamingen heeft een beperking.

80.000 mensen hebben een mentale beperking. 60.000 Vlamingen hebben een autismespectrumstoornis. 135.000 mensen zijn slechtziend en een half miljoen mensen heeft een auditieve beperking.

Thuis in Vlaanderen

Bijna 1,8 miljoen Vlamingen is van buitenlandse herkomst. 113.000 mensen zijn nog vrij nieuw in ons land. 

Huisdier

Wat doen we met hond of poes tijdens vakantie? 

Voor 478.000 baasjes van honden en 619.000 poezenliefhebbers is dat een vraag die onbeantwoord tot het schrappen van vakantieplannen leidt. 

Evolutie in cijfers

In 2023 konden via het netwerk Iedereen Verdient Vakantie 152 541 mensen wél met vakantie. Dat kan omdat meer dan 600 toeristische partners een stevige korting uit eigen zak bieden. 2200 sociale organisaties en meer dan 130 Rap op Stapkantoren brengen dat aanbod tot bij mensen in armoede. 

 

Jaartal  Daguitstappen Groepsverblijven Georganiseerde vakanties Individuele vakanties Totaal aantal vakantiegangers 
2001 752 752 
2002 170 107 1570 412 2259 
2003 6500 718 2216 526 9960 
2004 12 629 503 2433 774 16 339 
2005 14 865 1238 3183 1567 20 853 
2006 13 906 1341 3478 1887 20 612 
2007 44 523 1693 2854 1910 50 980
2008 65 014 1426 3994 2478 72 912 
2009 77 715 2661 4207 2702 87 285 
2010 84 906 5680 4339 3055 97 980 
2011 85 115 5674 5100 3995 99 884 
2012 89 410 5703 5305 4513 104 931 
2013 95 947 4327 6173 4894 111 341 
2014 103 131 7420 6708 5842 123 101 
2015 128 382 6427 6944 6935 148 688 
2016 110 713 6187 7217 7389 131 506 
2017 134 488 6097 7513 8920 157 018 
2018145 711550770668432    166 716
2019135 297317064468070152 983
202050 97410634149481861 004
2021126 180501953517755144 305
2022140 872497966058678161 134
2023132 472578374396847152 541

Cijfers Vakantieschakel 2016 - 2022

 

2016 - 2017

2018

2019

202020212022

Totaal

aantal unieke onderwerpen [1]6222704515607485663217
aantal unieke gebruikers [2]344425493689326538454065 
geslaagde verbindingen [3]5702665781027147112805192

[1] Zowel vragen van vakantiegangers, sociale organisaties en toeristische aanbieders als aanbiedingen

[2] Het aantal unieke personen die gebruik maken van het platform

[3] Onderwerpen waarbij er een match is tussen de vraagsteller en het mogelijke antwoord