Aanvraag van een georganiseerde vakantie

Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier kun je een georganiseerde vakantie voor kinderen, jongeren, volwassenen of gezinnen aanvragen. Meer informatie over het aanbod van georganiseerde vakanties vind je hier.

Dit is enkel bedoeld voor vakantiegangers die niet zijn aangesloten bij een sociale organisatie of een Rap op Stapkantoor.

Opgelet! Als je ons dit jaar geen bewijs van inkomen hebt bezorgd, vragen we om dat bewijs bij je aanvraag te voegen (dat kan onderaan dit formulier). Bekijk hier wat een bewijs van inkomen kan zijn. 

Opgelet! Elke deelnemer mag maximaal 3 kampen doen per jaar, waarvan maximaal 2 in de zomervakantie. 

Opgelet!  Je kan een georganiseerde vakantie voor 2020 aanvragen vanaf 13 december 2019. 

2. Aanvraag van een kinder-, jongeren- of volwassenvakantie: gegevens van de aanvrager
De aanvrager is het kind, de jongere of de volwassene die op vakantie gaat. Het rijksregisternummer vind je op de achterkant van de identiteitskaart. De eerste zes cijfers verwijzen naar de geboortedatum (jjmmdd). De voor- en achternaam van de ouder of voogd vul je alleen in als de aanvrager minderjarig is.
Formaat: xxxxxx xxx xx
3. Aanvraag van een gezinsvakantie: gegevens van de gezinsleden die op vakantie gaan
Het rijksregisternummer vind je op de achterkant van de identiteitskaart. De eerste zes cijfers verwijzen naar de geboortedatum (jjmmdd)
Gegevens vader
Gegevens moeder
Gegevens kind 1
Gegevens kind 2
Gegevens kind 3
Gegevens kind 4
Contactgegevens van het gezin
Gegevens van de gewenste georganiseerde vakantie
Ga vooraf na of de soort vakantie die je invult, deel uitmaakt van het aanbod van Iedereen Verdient Vakantie. Voor meer informatie kun je terecht bij een sociale organisatie in je buurt, bij een Rap Op Stapkantoor of rechtstreeks bij ons. Geef bij voorkeur verschillende keuzes op. Op die manier kunnen we beter en sneller een geschikte vakantie vinden.
Eerste keuze
Tweede keuze
Derde keuze
Eventuele opmerkingen, speciale wensen of andere relevantie informatie
Noteer alleen relevante informatie die belangrijk kan zijn voor het begeleidingsteam, bijvoorbeeld over de gezondheid van de deelnemers, voeding, kinderen die samen op kamp gaan en die in dezelfde kamer willen slapen ...
Ondertekening door de aanvrager, of de ouder of voogd van de minderjarige aanvrager
Als je minstens 3 weken voor vertrek annuleert, is het kosteloos. Als je minder dan 3 weken voor vertrek annuleert, betaal je 25% Als je minder dan 2 weken voor vertrek annuleert, betaal je 50%. Als je minder dan 3 dagen voor vertrek annuleert, betaal je 90%. Als je niet geannuleerd hebt en niet komst opdagen, moet je het volledige bedrag betalen. Annulering van de vakantie dient steeds schriftelijk te gebeuren.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp txt html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods rar zip.