Rap op Stap-kijker

Het aantal Rap op Stapkantoren in Vlaanderen groeit. Veel kantoren zijn al een hele tijd open en hebben hopen ervaring opgedaan. Op basis hiervan is dit werkschrift opgesteld. Het is een boekje vol tips en opdrachten om aan de kwaliteit van je werking te sleutelen. Het laat je toe je eigen kantoor in het vizier te nemen en te zien waar het beter kan.

Daarom noemen we het de Rap Op Stap kijker. Dit werkschrift bezorgt je hopen inspiratie en nieuwe energie! Zo gaan we samen Rap op Stap.

Met deze 'toolkit voor Rap Op Stapkantoren' willen we je inspireren om je kantoor nog beter te maken. De opdrachten laten toe om eens goed naar je eigen kantoor te kijken. Zo kan je aan de slag om je werking een nieuwe boost te geven.

Hoe kan je dit boekje gebruiken?

Doe de opdrachten met je hele team. Stel een focusgroepje samen met de mensen die hier het meeste zin in hebben. Of nodig een paar klanten uit om mee na te denken over jullie Rap op Stapkantoor.

Neem elke teamvergadering één opdracht vast en put daar inspiratie uit of trek één dag uit waarop jullie samen eens aan de slag gaan.

Voer alles uit in de volgorde waarin het in de boekje staat. Spring meteen naar de vraag die je het meest prikkelt. Of sla het boekje open op een willekeurige pagina en doe die opdracht.

Bovenal: zorg dat je er plezier aan beleeft. Inspireer elkaar, en maak er iets moois van.