Rap op Stap+

Heel wat personen met een beperking ervaren veel drempels in het dagelijkse leven. Deze drempels uiten zich uiteraard ook op het vlak van vakantie en vrijetijdsbesteding. Het aanbod van toegankelijke daguitstappen, vakantieplaatsen en evenementen is verspreid en de informatie is niet altijd eenvoudig te vinden. Deze groep is er dus zeker bij gebaat om wat extra ondersteuning te krijgen in de zoektocht naar een leuke en geschikte daguitstap of vakantie. Toerisme Oost-Vlaanderen wil hiervoor een oplossing bieden door het lanceren van Rap op Stap-kantoren met een plus.

“Voor heel wat mensen met een beperking of specifieke noden is reizen of een uitstapje maken niet zo evident. Het gaat over een grote groep, zeker als je ook de partner, kinderen, de ganse familie en vrienden meerekent”, aldus gedeputeerde Grillaert, bevoegd voor Toerisme en voorzitter van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw.

Wat is Rap op Stap+ ?

Een Rap op Stap-kantoor met een plus bundelt zowel informatie over toeristische uitstappen, als over sport- en cultuuractiviteiten die ook toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke, visuele, auditieve of een verstandelijke beperking, of voor mensen met een autisme spectrum stoornis. Naast het aanbieden van het doelgroepspecifiek aanbod werken deze kantoren ook aan het wegwerken van andere drempels die mensen met een beperking verhinderen om op daguitstap of vakantie te gaan, zoals het regelen van aangepast vervoer, of het nagaan of er ondersteuning nodig is gedurende de dag (bijvoorbeeld iemand die bij de persoon blijft). Ook wordt er gekeken of men recht heeft op kortingen. De medewerkers van deze kantoren proberen iedereen die langs komt goed en op maat te helpen en zich welkom te laten voelen. Ook op het vlak van de inrichting van het kantoor doen ze inspanningen om zo toegankelijk mogelijk te zijn en dat zo duidelijk mogelijk te communiceren.

Rap op Stap+ op TV Oost

Bekijk de reportage die TV Oost maakte over de Rap op Stap+ kantoren.