Aanvraag van een georganiseerde vakantie

Met dit formulier kun je een georganiseerde vakantie voor kinderen, jongeren, volwassenen of gezinnen aanvragen. 
Wil je een Kazou-vakantie aanvragen? Dan kan je hier terecht op een aangepast formulier speciaal voor Kazou vakanties.

Dit is enkel bedoeld voor vakantiegangers die niet zijn aangesloten bij een sociale organisatie of een Rap op Stapkantoor.

Heb je ons voor dit jaar nog geen bewijs van inkomen bezorgd? 
Dan vragen we om eerst hier te registeren en een bewijs van inkomen op te laden. Je vindt er ook wat een bewijs van inkomen kan zijn. Nadien kan je via onderstaand formulier je vakantie aanvragen. 

Opgelet! Elke deelnemer mag maximaal 3 kampen doen per jaar, waarvan maximaal 2 in de zomervakantie. Bekijk zeker ook de rubriek 'goed om weten' in onze brochure of op onze website om te weten of er nog specifieke vereisten zijn voor het kamp, zoals het aanmaken van een ouderprofiel (Free-time), het bezorgen van een medische fiche (Diggie) ...

 

Soort georganiseerde vakantie/kamp
2. Aanvraag van een kinder-, jongeren- of volwassenvakantie: gegevens van de deelnemer

De deelnemer is het kind, de jongere of de volwassene die op vakantie gaat. Het rijksregisternummer vind je op de achterkant van de identiteitskaart. De eerste zes cijfers verwijzen naar de geboortedatum (jjmmdd). De voor- en achternaam van de ouder of voogd vul je alleen in als de aanvrager minderjarig is.

Formaat: xxxxxx xxx xx
Geslacht
3. Aanvraag van een gezinsvakantie: gegevens van de gezinsleden die op vakantie gaan

Het rijksregisternummer vind je op de achterkant van de identiteitskaart. De eerste zes cijfers verwijzen naar de geboortedatum (jjmmdd)

Gegevens ouder
Wil je nog kinderen ingeven?
Gegevens kind
Contactgegevens van het gezin
Gegevens van de gewenste georganiseerde vakantie

Ga vooraf na of de soort vakantie die je invult, deel uitmaakt van het aanbod van Iedereen Verdient Vakantie. Voor meer informatie kun je terecht bij een sociale organisatie in je buurt, bij een Rap Op Stapkantoor of rechtstreeks bij ons. Geef bij voorkeur verschillende keuzes op. Op die manier kunnen we beter en sneller een geschikte vakantie vinden.

Eerste keuze
Tweede keuze

Als jouw eerste keuze niet beschikbaar is, gaan we verder met jouw tweede keuze. Opgelet: als je twee georganiseerde vakanties wilt boeken, vul je dit formulier twee keer in met de gewenste vakantie telkens als 'eerste keuze'.

Derde keuze

Als jouw eerste en tweede keuze niet beschikbaar zijn, gaan we verder met jouw derde keuze. Opgelet: als je drie georganiseerde vakanties wilt boeken, vul je dit formulier drie keer in met de gewenste vakantie telkens als 'eerste keuze'.

Eventuele opmerkingen, speciale wensen of andere relevantie informatie
Noteer alleen relevante informatie die belangrijk kan zijn voor het begeleidingsteam, bijvoorbeeld over de gezondheid van de deelnemers, voeding, kinderen die samen op kamp gaan en die in dezelfde kamer willen slapen ...
Ondertekening door de deelnemer, of de ouder of voogd van de minderjarige deelnemer
Als je minstens 3 weken voor vertrek annuleert, is het kosteloos. Als je minder dan 3 weken voor vertrek annuleert, betaal je 25% Als je minder dan 2 weken voor vertrek annuleert, betaal je 50%. Als je minder dan 3 dagen voor vertrek annuleert, betaal je 90%. Als je niet geannuleerd hebt en niet komst opdagen, moet je het volledige bedrag betalen. Annulering van de vakantie dient steeds schriftelijk te gebeuren.