Het kader & actieterrein

Complexe problemen aanpakken door een netwerk te verbinden is een unieke aanpak, maar niet in het luchtledige. Het Steunpunt dat het Netwerk Iedereen Verdient Vakantie faciliteert is deel van Toerisme Vlaanderen en werkt in het wettelijke kader van de Vlaamse overheid, het decreet Toerisme voor allen (2003), het Vlaams regeerakkoord 2014-2019; de beleidsnota toerisme 2014-2019, Vlaams actieplan armoede bestrijding (VAPA), Actieplan gelijke kansen en het Vlaams jeugdbeleidsplan (VJBP).

 

Het kader om deze doelstellingen te operationaliseren, acties te ontwikkelen, concepten te verfijnen is tegelijk strak en rekbaar. Elke Vlaming die het netwerk nodig heeft om te kunnen participeren is het doelpubliek van deze samenwerking. Om het toerisme in Vlaanderen te verhogen, ligt de focus op het binnenlands toerisme als doelgebied. Het actieterrein is echter niet beperkt tot Vlaanderen. Op vlak van kennisdeling is dit netwerk een internationale speler. De aanpak ontving al meerdere internationale prijzen en er is interesse in andere landen om de manier van werken te kopiëren. In het buitenland wordt vooral de nadruk gelegd op de werkende mechanismen van het Netwerk, in plaats van het kant-en-klare model.

Het is een voorrecht om Schotland te ondersteunen in de opstart en uitbouw van hun netwerk. Ook binnen ISTO , de internationaal sociaal toerisme organisatie neemt Vlaanderen een rol op.

Heb je een vraag?

Tel. 02 588 04 49 of 1700 (gratis)

Mail ons

Adres:
Iedereen Verdient Vakantie
Grasmarkt 61
1000 Brussel 

We zijn elke werkdag bereikbaar van 9u tot 17u.