Vlaamse Meesters kennen geen drempels

Meesters

Van 2018 tot 2020 organiseert Toerisme Vlaanderen een hele reeks activiteiten en evenementen om bezoekers van over de hele wereld naar Vlaanderen te verleiden, waar ze kennismaken met de Vlaamse Meesters en hun werk: een inspirerende en verrijkende ervaring.

Kansen creëren en kansen geven, leidt niet automatisch tot kansen effectief aangrijpen en dus een verhoogde deelname. Participatie bevorderen is een moeilijke evenwichtsoefening. Kortingen alleen zijn niet voldoende, want de financiële drempel is niet de enige die overwonnen moet worden. Het 'niet-participeren aan' is vaak de optelsom of het samenspel van verschillende drempels. Er is ook nood aan extra vaardigheden, een zekere mate van verbondenheid en voldoende uitdaging. Sleutels voor het verhogen van de participatiegraad liggen in acties die uitdaging, vaardigheden en verbondenheid in balans brengen.

Als het bezoek aan een tentoonstelling betaalbaar wordt gemaakt, maar de uitdaging om het museum binnen te stappen veel te groot is of de verbondenheid op het thema er niet is, dan blijft de participatie vaak uit.

Het doel van het traject 'Vlaamse Meesters kennen geen drempels' is de participatie aan het gebeuren rond de Vlaamse Meesters te stimuleren.

 

Workshops voor sociale partnerorganisaties

Deze workshops zijn een aanbod vanuit Steunpunt Vakantieparticipatie naar de sociale partnerorganisaties en hun deelnemers. Theater en verhalen over verwondering zijn de ingrediënten om deelnemers te laten kennismaken met de Vlaamse Meesters. 

 

Ervaring deelnemer

Om eerlijk te zijn heb ik niks met musea en zo. Maar ik kreeg oog voor Rubens. Ik herken zijn hand intussen. - Lut