Vakantie voor iedereen

  • 15 december 2020

Iedereen Verdient Vakantie. Ook mensen in de meest kwetsbare situaties, voor wie de drempel nog te groot is, ondanks de kortingstarieven.

Vakantie Voor Iedereen zamelt geld in, om voor deze groep vakantie mogelijk te maken.
 

 

DOE EEN GIFT

 

Wat doen we met het geld?

100% van de giften gaat naar vakanties mogelijk maken. Betrouwbare, door ons opgeleide vakantiebegeleiders, zorgen voor vakantie op maat voor mensen in de meest kwetsbare situatie. Het gaat om vakanties in Vlaanderen, in samenwerking met partners uit het netwerk Iedereen Verdient Vakantie.
 

Hoe komt het geld bij de juiste mensen terecht?

Mensen die in armoede leven en nog nooit eerder konden gebruik maken van het aanbod van Iedereen Verdient Vakantie omdat het voor hen nog te duur is, daar richten we ons op. Eerstelijnswerkers en vrijwilligers van verenigingen waar armen het woord nemen, organisaties in de hulpverlening, en andere sociale organisaties kunnen mensen aanmelden om vakantie mogelijk te maken.

 

Vakantie voor Iedereen vzw is een samenwerking tussen Iedereen Verdient Vakantie, de Koepel van Attracties en Musea en het Vlaams Netwerk tegen Armoede.