Oostende (CKG Kapoentje vzw)

logo Rap op stap

Rap op Stap Oostende


Uitgebaat door CKG Kapoentje vzw, het ontmoetingshuis

Louisastraat 7, 8400 Oostende

Open: van ma t.e.m. vrij 9- 17.00 uur of op afspraak.

 

Telefoon: 059 25 53 04
Facebook: Rap op Stap Oostende