Lees en ontdek methodiekenboetiek

Dit netwerk verbindt en ondersteunt

Projecten zorgen ervoor dat het gebeurt. Deze beginnen met goed luisteren en exploreren van de vraag van de partner en dan gericht andere partners linken, stimuleren, mobiliseren. Hieronder vind je methodieken en concepten om partners in het netwerk 'Iedereen Verdient Vakantie' te verbinden en te ondersteunen.

Spelen & tools
van en voor
het netwerk

Publicaties

Ben je op zoek naar een onderzoekscahier, vakantiekrant, publicatie, poster of folder? Snuister hier even rond. Heb je onze gloednieuwe onderzoekscahiers al gezien? Goed nieuws want je kan ze allemaal hier inkijken.