Vakantie Voor Iedereen

  • 15 december 2020

Iedereen Verdient Vakantie. Ook mensen in de meest kwetsbare situaties, voor wie de drempel nog te groot is, ondanks de kortingstarieven.

Het fonds Vakantie Voor Iedereen zamelt geld in om voor deze groep een daguitstap of vakantie mogelijk te maken. Dankzij jouw bijdrage kan iemand in armoede er ook eens tussenuit.
 

DOE EEN GIFT

 

Wat doen we met het geld?

100% van de giften gaat naar vakanties mogelijk maken. Betrouwbare, door ons opgeleide vakantiebegeleiders, zorgen voor een uitstap of vakantie op maat voor mensen in de meest kwetsbare situatie. Zij doen dat helemaal vrijwillig en samen met de vakantieganger in spé. Naast het financiële aspect, bekijken ze ook hoe andere vakantiedrempels kunnen worden verlaagd (bvb. van sociale of praktische aard). Het gaat om vakanties in Vlaanderen, in samenwerking met partners uit het netwerk Iedereen Verdient Vakantie.

Hoe kan je als bedrijf of vereniging vakantie helpen mogelijk maken voor de meest kwetsbaren?

Contacteer ons op  info@vakantievooriedereen.be  of bel Kristien Verhaeghe, de coördinator op 0470 43 71 75.

Hoe komt het geld bij de juiste mensen terecht?

Mensen die in armoede leven en nog nooit eerder konden gebruik maken van het aanbod van Iedereen Verdient Vakantie omdat het voor hen nog te duur is, daar richten we ons op. Eerstelijnswerkers en vrijwilligers van verenigingen waar armen het woord nemen, organisaties in de hulpverlening, en andere sociale organisaties kunnen mensen aanmelden om vakantie mogelijk te maken.

 

Vakantie voor Iedereen vzw is een samenwerking tussen Iedereen Verdient Vakantie, de Koepel van Attracties & Musea en het Vlaams Netwerk tegen Armoede.

 

logo's Iedereen Verdient Vakantie - Riebedebie - Netwerk tegen armoede