Kom ik in aanmerking?

Als je niet bij een sociale organisatie aangesloten bent, kan je via een Rap op Stapkantoor of rechtstreeks bij ons een daguitstap of vakantie aanvragen.

Hiervoor vragen we om ons 1 keer per jaar een bewijs van inkomen te bezorgen. Dit kunnen de volgende zaken zijn (het volstaat om ons één van onderstaande bewijsjes te bezorgen):

  • Een klevertje of bewijs van de mutualiteit voor wie een verhoogde tegemoetkoming heeft (van ieder gezinslid 1 klevertje). 

OF

  • Een aanslagbiljet van de belastingen en een document van gezinssamenstelling. Er wordt rekening gehouden met het gezamenlijk belastbaar inkomen vermeld op het aanslagbiljet personenbelasting. Ligt jouw inkomen lager dan de cijfers in deze tabel ? Dan heb je recht op korting. 

OF

  • Een attest van schuldbemiddeling en een attest van gezinssamenstelling.

OF

Je kan je bewijsje van inkomen hier uploaden. Je mag het ons ook altijd per post bezorgen of per mail doorsturen.

Wanneer je ons persoonlijke informatie meedeelt, dan zullen wij deze informatie vertrouwelijk verwerken conform de huidige bepalingen en conform de wettelijke nationale en internationale voorschriften.